Kratom Zelený, Kapuas

Skladom, len obmedzené množsvo

Produkt nie je v Slovenskej republike schválený ako potravinový doplnok, teda nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) (č.1924/2006) uvádzame všetky informácie iba pre študijné účely. Ide teda iba o zberateľský predmet. Môžete si ho teda kúpiť, ale čisto pre zberateľské účely.

Zvolte si variantu:

Cena od 6,41 €